Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok 

Zarząd Brainscan S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za 2023 rok. Zgodnie z treścią raportu bieżącego EBI nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024 r., termin publikacji raportu rocznego za 2023 rok został określony na dzień 31 maja 2024 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2023 rok został wyznaczony na dzień 22 maja 2024 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w ww. raporcie bieżącym pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"