Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd spółki BrainScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ["Spółka" lub "Emitent"] informuje, że Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ["ESPI"], zgodnie z wymogami Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Dokument do pobrania [pobierz plik]