Spółka

O spółce

BrainScan to firma oferująca rewolucyjne rozwiązania w diagnostyce obrazowej mózgu, wykorzystująca zaawansowaną sztuczną inteligencję. System BrainScan CT to system, który przeszedł rygorystyczne testy w warunkach szpitalnych. To osiągnięcie ma kluczowe znaczenie w kontekście optymalizacji procesów diagnostycznych i skrócenia czasu pomiędzy badaniem a decyzją o podjęciu leczenia.

System BrainScan CT umożliwia dostarczenie wyników analizy tomografii głowy w mniej niż 3 minuty, co redefiniuje tempo diagnostyki i zwiększa efektywność interwencji medycznych. To nie tylko skok jakościowy, ale i przyspieszenie procesu pozyskiwania kluczowych informacji diagnostycznych.

W praktyce klinicznej, BrainScan CT doskonale radzi sobie z identyfikacją różnorodnych patologii, takich jak guzy, krwotoki czy inne nieprawidłowości. Wykorzystując zaawansowane techniki głębokiego uczenia, system automatycznie lokalizuje i analizuje obszary potencjalnych zagrożeń, a następnie wykonuje automatyczny triaż pacjentów. Podświetlenie pacjentów krytycznych zwiększa skuteczność procesu diagnostycznego oraz jednocześnie szanse pacjenta na odzyskanie zdrowia.

Władze spółki - Zarząd

Imię i nazwiskoFunkcjaRozpoczęcie obecnej kadencjiZakończenie obecnej kadencji
Adam BrzeskiCzłonek Zarządu20232025
Szymon KorzekwaCzłonek Zarządu20232025

Władze spółki - Rada Nadzorcza

Imię i nazwiskoFunkcjaRozpoczęcie obecnej kadencjiZakończenie obecnej kadencji
Jarosław AntonikCzłonek Rady Nadzorczej20232027
Robert KitłowskiCzłonek Rady Nadzorcze20232027
Mateusz MarmołowskiCzłonek Rady Nadzorcze20232027
Marek TrojanowiczPrzewodniczący Rady Nadzorcze20232027
 Paweł WilskiCzłonek Rady Nadzorcze20232027

Główni akcjonariusze posiadający min. 5,00% w głosach na WZA

Lp.AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
1Cyber Mind VC Sp. z o.o.498 75042,72%498 75042,72%
2Inven Sp. z o.o.228 75019,59%228 75019,59%
3Life Science Innovations Sp. z o.o. ASI Sp. K.125 00010,71%125 00010,71%
4QP2 Sp. z o.o.97 5008,35%97 5008,35%
5Pozostali 217 50018,63%217 50018,63%
 Razem1 167 500100,00%1 167 500100,00%

Struktura kapitału zakładowego

 

Strategia - model biznesowy

Model biznesowy BrainScan opiera się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań diagnostyki obrazowej mózgu, wykorzystując zaawansowaną sztuczną inteligencję. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy modelu biznesowego firmy:

 • Produkty i Usługi:
  • BrainScan CT: System diagnostyki obrazowej mózgu oparty na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, przyspieszający procesy analizy tomografii komputerowej.
 • Współpraca z Instytucjami Medycznymi:
  • BrainScan nawiązuje współpracę z różnymi szpitalami, placówkami medycznymi oraz teleradiologiami w Polsce i za granicą.
  • Partnerstwo obejmuje zarówno instalację systemu w placówkach stacjonarnych, jak i dostęp do narzędzi diagnostycznych w ramach teleradiologii.
 • Zastosowania w Sytuacjach Pilnych:
  • System BrainScan CT znajduje zastosowanie w miejscach o podwyższonym ryzyku urazów głowy, takich jak imprezy masowe czy wydarzenia sportowe.
  • BrainScan CT wspiera pracę lekarzy radiologów na Ukrainie, działając w 5 szpitalach w najbardziej potrzebujących regionach kraju.
 • Oprogramowanie Dedykowane do Szpitali:
  • BrainScan oferuje oprogramowanie kompatybilne z różnymi systemami szpitalnymi, takimi jak DICOM standard, PACS, RIS/HIS.
  • Możliwość instalacji systemu on-premises, co pozwala dostosować rozwiązanie do specyfiki danej placówki.
 • Unikatowy zbiór danych:
  • Posiadanie unikalnej bazy danych obejmującej ponad 250 000 skanów CT pozwala na doskonalenie algorytmów oraz stale rozwijanie możliwości diagnostycznych.
 • Certyfikacje:
  • BrainScan posiada klasyfikację wyrobu medycznego: CE MDR 2017/745, No. TNP MDR/0008/4823/2023, klasa wyrobu IIA.
 • Efektywność i Ratowanie Życia:
  • Skrócenie czasu oczekiwania na wyniki diagnozy przez radiologa do zaledwie 3 minut przyczynia się do optymalizacji procesów diagnostycznych.
  • System wspomaga podejmowanie decyzji w tzw. "złotej godzinie," co może zdecydować o skuteczności ratowania życia pacjenta.

Model biznesowy BrainScan koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych, zapewniając partnerstwo z instytucjami medycznymi oraz skupiając się na innowacyjności, globalnej ekspansji i skuteczności diagnostycznej.

Strategia - plan strategiczny

BrainScan przyjmuje strategię skoncentrowaną na innowacjach, ekspansji globalnej, oraz partnerskich relacjach z instytucjami medycznymi. Oto kluczowe elementy modelu strategicznego firmy:

 • Innowacyjne Rozwiązania Diagnostyczne:
  • Kontynuacja badań i rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji i analizy obrazów mózgu.
  • Wprowadzanie nowych funkcji i usprawnień do systemu BrainScan CT w oparciu o najnowsze technologie.
 • Ekspansja Globalna:
  • Rozwinięcie obecności na rynkach międzynarodowych poprzez nawiązywanie strategicznych partnerstw i współpracę z instytucjami medycznymi w różnych krajach.
  • Badanie możliwości ekspansji na nowe rynki, uwzględniając specyfikę lokalnych potrzeb i regulacji.
 • Współpraca z Instytucjami Medycznymi:
  • Kontynuacja partnerskich relacji z szpitalami, placówkami medycznymi oraz teleradiologiami.
  • Dostosowywanie rozwiązań do specyfiki różnych placówek, zapewniając optymalną funkcjonalność i zgodność z systemami szpitalnymi.
 • Rozwój Oprogramowania:
  • Ciągłe doskonalenie oprogramowania, uwzględniając feedback od użytkowników oraz zmieniające się potrzeby rynku.
  • Rozwijanie możliwości instalacji on-premises, aby sprostać różnym preferencjom i wymaganiom klientów.
 • Budowanie Unikalnej Bazy Danych:
  • Kontynuacja gromadzenia danych i budowy unikalnej bazy obejmującej różnorodne przypadki diagnostyczne.
  • Wykorzystanie danych do doskonalenia algorytmów, zwiększania precyzji diagnostycznej oraz rozwijania nowych funkcji.
 • Certyfikacje i Standaryzacja:
  • Dążenie do uzyskiwania kolejnych certyfikatów, potwierdzających zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.
  • Utrzymywanie zgodności z międzynarodowymi standardami, w tym DICOM, PACS, RIS/HIS.
 • Edukacja i Świadomość:
  • Realizacja działań edukacyjnych wśród personelu medycznego, pacjentów oraz opinii publicznej dotyczących korzyści wynikających z zastosowania systemu BrainScan CT.
  • Uczestnictwo w konferencjach branżowych, sympozjach i eventach, aby zwiększać świadomość marki na arenie międzynarodowej.

Model strategiczny BrainScan opiera się na dynamicznym podejściu do rozwoju, uwzględniającym najnowsze technologie, potrzeby rynku oraz długofalowe cele firmy. Wyznacznikiem strategii są innowacje, globalna ekspansja, partnerstwa oraz ciągły rozwój technologiczny.