Brainscan.ai
Wzbogacamy teleradiologie, eliminując błędy w opisach oraz nadając odpowiednie priorytety pacjentom wymagającym natychmiastowej pomocy, poprzez automatyczne wykrywanie ponad 14 zmian patologicznych w badaniach obrazowych TK mózgu

Rynek

Przewiduje się że globalny rynek Tomografii Komputerowej wzrośnie o 1.79 milardów dolarów w latach 2020-2024

Prognozowany wzrost: CAGR w wysokości 6,5% do 2026 r.

23 miliony przeprowadzonych tomografii komputerowych mózgu rocznie

52 miliony przeprowadzonych tomografii komputerowych rocznie, z czego ponad 51 milionów w obrębie EOG

Problemy

Błędy w interpretacji

Aż 60% badań obrazowych TK stanowią badania mózgu, a skala pomyłek w interpretacji sięga 20%.

Zbyt długi czas diagnozowania

W samej Wielkiej Brytanii brakuje 16.000 radiologów. Specjaliści potrzebują narzędzi, które przyspieszą proces interpretacji i zmniejszą prawdopodobieństwo błędnej diagnozy.

Wysoka liczba badań obrazowych

W USA istnieje znacznie wyższy wskaźnik wykonanych tomografii komputerowej - 7084 badania mózgu na 100 tys. osób, a w Polsce wynosi on 765 badań na 100 tys. osób.

Na podstawie analizy ponad 246 108 badań obrazowych TK mózgu opracowaliśmy certyfikowany system BrainScan

Aktualny zbiór badań

0

Dostawcy Liczba badań obrazowych
Źródło danych A 35 432
Źródło danych B 37 004
Źródło danych C 7 613
Źródło danych D 27 495
Źródło danych E 31 000
Źródło danych F 70 000
Źródło danych G 37 564
Total 246 108

Planowany zbiór danych

0

Dostawcy Liczba badań obrazowych
Źródło danych A 71 291
Źródło danych B 48 840
Źródło danych C 14 864
Źródło danych D 39 674
Źródło danych E 32 705
Źródło danych F 70 000
Źródło danych G 37 564
Total 314 938

Rozwiązanie

System BrainScan oparty o Sztuczną Inteligencję umożliwia automatyczną detekcję i klasyfikację zmian patologicznych występujących w badaniu obrazowym TK mózgu. Dostarcza lekarzom dodatkową informację, która pozwala na szybszą i bardziej wydajną interpretacje.

Pomagamy radiologom interpretować badania obrazowe TK mózgu szybciej i pewniej, wykorzystując metody uczenia maszynowego.

Jak to działa?

Przeprowadzenie badania
Seria obrazów z urządzenia jest przesyłana w postaci pliku DICOM do serwera PACS. Skrypt filtruje wszystkie badania obrazowe TK mózgu. Anonimizuje je i wysyłane do chmury BrainScan.
Analiza badania
Wspierane przez sztuczną inteligencję algorytmy automatycznie analizują badanie w poszukiwaniu nieprawidłowości. Wynik zostaje zapisany w formie graficznej, jako kolejna seria w badaniu i zapisana w pliku DICOM.
Wynik
Wyniki analizy w formie graficznej (dodatkowa seria zapisana w pliku DICOM) oraz formie tekstowej (plik JSON) wracają na serwer PACS, z którego zostały wysłane. Wyniki w formie graficznej dostępne są w każdej przeglądarce wykorzystywanej przez lekarzy.

Skuteczność naszych algorytmów

#
Zmiana
ROC AUC
Wrażliwość
Swoistość
Precyzja
Dokładność
NPV
Krwotok / Krwawienie
1 Krwotok / Krwawienie 0.976 0.782 0.990 0.854 0.975 0.982
Krwiak okołomięśniowy
2 Krwiak okołomięśniowy 0.979 0.752 0.993 0.773 0.985 0.991
Ostry udar niedokrwienny
3 Ostry udar niedokrwienny 0.846 0.660 0.826 0.487 0.793 0.984
Przewlekły udar niedokrwienny
4 Przewlekły udar niedokrwienny 0.910 0.464 0.986 0.466 0.972 0.904
Malacja
5 Malacja 0.923 0.643 0.943 0.699 0.892 0.923
Obrzęk
6 Obrzęk 0.934 0.566 0.981 0.691 0.952 0.970
Zanik
7 Zanik 0.914 0.806 0.856 0.763 0.838 0.872
Zwapnienie
8 Zwapnienie 0.887 0.779 0.840 0.735 0.818 0.870
Zmiana naczyniowa
9 Zmiana naczyniowa 0.890 0.776 0.835 0.717 0.814 0.876
Obszar / ognisko hipodensyjne
10 Obszar / ognisko hipodensyjne 0.889 0.723 0.862 0.724 0.816 0.864

Rok 2021

BrainScan CT - System wspomagający interpretację badań tomografii komputerowej głowy z użyciem metod uczenia maszynowego jest wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE2274.

BrainScan Sp. z o.o. wytwarza produkt wysokiej jakości czego dowodem są otrzymane certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy ISO13485:2016 oraz wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC ».

certificate
certificate
certificate

Wartości dla:

  • Krótszy czas oczekiwania na interpretację
  • Potencjalnie wczesne wykrywanie zmian patologicznych

  • Zwiększenie ilości opisanych badań w jednostce czasu, większa efektywność radiologów
  • Mniejsza szansa na błędną diagnozę i pominięcie istniejących w badaniu obrazowym zmian patologicznych
  • Poprawa wizerunku placówki dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i zdobyczy nauki

  • Podwójna weryfikacja diagnozy
  • Zwiększenie efektywności pracy, więcej czasu na analizę trudniejszych przypadków

Partnerzy

Nagrody i wyróżnienia

Brainscan.ai
Adres:

BrainScan Sp. z o. o.
ul. Kieturakisa 10
80-742 Gdańsk
Polska
NIP: PL5862321880

e-mail: contact@brainscan.ai

Polityka prywatności i ochrona danych osobowychPrivacy policy
BrainScan Sp. z o.o. realizuje projekt "BrainScan - system do automatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, detekcji i lokalizacji potencjalnych zmian patologicznych występujących w badaniach obrazowych głowy", dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer wniosku POIR.01.01.01-00-0573/18.
BrainScan Sp. o.o. realizuje projekt: „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu Akcelerator EIC” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.6: Dotacje dla Eurograntów, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgłoszenie nr POIR.02.03.06-22-0012/20. Celem projektu jest uzyskanie Eurograntu z programu EIC Accelerator na opracowanie i wdrożenie systemu wspomagającego automatyczną diagnostykę mózgu w celu skrócenia czasu diagnozy, zwiększenia dokładności i wydajności pracy radiologów. Wartość projektu: 280 060,00 zł, dofinansowanie: 100%