Informacja o zawarciu umowy partnerskiej i integracji platformy z CARPL.ai

Zarząd Brainscan SA [„Emitent” lub „Spółka”] informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku zawarł umowę integracji platformy i partnerską [„Umowa”] z CARPL.AI, Inc. z siedzibą w San Francisco, USA [„CARPL.AI”]. Na podstawie zawartej umowy rozwijany przez Spółkę system Brainscan CT, tj. oparty na sztucznej inteligencji [„AI”] system
wspomagania decyzji klinicznych, który umożliwia wykrywanie patologii mózgu, będzie dostępny w ofercie dla obecnych i przyszłych partnerów CARPL.AI. Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia w przypadku jej naruszeń przez którąkolwiek ze stron. Zgodnie z Umową, do Emitenta trafi górne
kilkadziesiąt procent przychodów z każdej transakcji, dotyczącej wykorzystania systemu BrainScan CT za pośrednictwem platformy CARPL.AI. 


Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od standardów przyjętych dla takich umów i w branży. Platforma CARPL.AI to globalna cyfrowa platforma [ang. marketplace], która agreguje różnorodne modele sztucznej inteligencji specjalizujące się w radiologii. Platforma ta umożliwia szybkie dostarczanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, wspierając tym samym lekarzy w diagnozowaniu i interpretowaniu obrazów medycznych. Platforma CARPL.AI to jeden z największych AI marketplace w tej dziedzinie, oferuje ponad 110 aplikacji od ponad 50 producentów lub dystrybutorów aplikacji radiologicznych wykorzystujących AI. Platforma CARPL.AI funkcjonuje na siedmiu głównych rynkach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i
Wielkiej Brytanii.

Dokument do pobrania [pobierz plik]