fbpx
Dofinansowania

Informacja o wynikach wyboru oferty na dostawę specjalistycznego sprzętu IT do realizacji usług badawczo-rozwojowych

By 31/10/2019 No Comments

Informacja o wynikach wyboru oferty na dostawę specjalistycznego sprzętu IT do realizacji usług badawczo-rozwojowych
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt.: „„BRAINSCAN” – system do automatycznej diagnostyki, znajdowania zmian chorobowych – anomalii występujących w badaniach obrazowych głowy” przez: BrainScan Sp. z o.o. w ramach Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa informujemy, że w konkursie ofert na dostawę i najem specjalistycznego sprzętu IT do realizacji usług badawczo-rozwojowych w ramach w/w projektu zgodnie z przedstawioną specyfikacją została wybrana oferta firmy Atrasys Sp. z o.o. Ul. Władysława IV 13B, 80-547 Gdańsk.
Szczegóły wybranej oferty znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1212902