Dokumenty korporacyjne

Statut spółki

Pobierz dokument w pliku PDF.

Regulamin WZA, Zarządu, Rady Nadzorczej

Pobierz dokument w pliku PDF.

Aktualny odpis z KRS

Pobierz dokument w pliku PDF.

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk NewConnect

Pobierz dokument w pliku PDF.