Brainscan.ai
Empowering radiologist to do more

Rynek

Przewiduje się że globalny rynek Tomografii Komputerowej wzrośnie o 1.79 milardów dolarów w latach 2020-2024

Prognozowany wzrost: CAGR w wysokości 6,5% do 2026 r.

23 miliony przeprowadzonych tomografii komputerowych mózgu rocznie

52 miliony przeprowadzonych tomografii komputerowych rocznie, z czego ponad 51 milionów w obrębie EOG

Problemy

Wysoka liczba badań obrazowych

W USA istnieje znacznie wyższy wskaźnik wykonanych tomografii komputerowej - 7084 badania mózgu na 100 tys. osób, a w Polsce wynosi on 765 badań na 100 tys. osób.

Zbyt długi czas diagnozowania

W samej Wielkiej Brytanii brakuje 16.000 radiologów. Specjaliści potrzebują narzędzi, które przyspieszą proces interpretacji i zmniejszą prawdopodobieństwo błędnej diagnozy.

Błędy w interpretacji

Aż 60% badań obrazowych TK stanowią badania mózgu, a skala pomyłek w interpretacji sięga 20%.

Na podstawie analizy ponad 116 596 badań obrazowych TK mózgu opracowaliśmy certyfikowany system BrainScan

Zbiór badań Q2'2020

0

Dostawcy Liczba badań obrazowych
Źródło danych A 34 625
Źródło danych B 51 668
Źródło danych C 14 864
Źródło danych D 14 766
Źródło danych E 32 705
Total 148 628

Zbiór badań Q4'2020

0

Dostawcy Liczba badań obrazowych
Źródło danych A 66 675
Źródło danych B 48 840
Źródło danych C 45 000
Źródło danych D 14 864
Źródło danych E 15 571
Źródło danych F 32 705
Źródło danych G 88 000
Total 316 271

Rozwiązanie

System BrainScan oparty o Sztuczną Inteligencję umożliwia automatyczną detekcję i klasyfikację zmian patologicznych występujących w badaniu obrazowym TK mózgu. Dostarcza lekarzom dodatkową informację, która pozwala na szybszą i bardziej wydajną interpretacje.

Pomagamy radiologom interpretować badania obrazowe TK mózgu szybciej i pewniej, wykorzystując metody uczenia maszynowego.

Jak to działa?

Przeprowadzenie badania
Seria obrazów z urządzenia jest przesyłana w postaci pliku DICOM do serwera PACS. Skrypt filtruje wszystkie badania obrazowe TK mózgu. Anonimizuje je i wysyłane do chmury BrainScan.
Analiza badania
Wspierane przez sztuczną inteligencję algorytmy automatycznie analizują badanie w poszukiwaniu nieprawidłowości. Wynik zostaje zapisany w formie graficznej, jako kolejna seria w badaniu i zapisana w pliku DICOM.
Wynik
Wyniki analizy w formie graficznej (dodatkowa seria zapisana w pliku DICOM) oraz formie tekstowej (plik JSON) wracają na serwer PACS, z którego zostały wysłane. Wyniki w formie graficznej dostępne są w każdej przeglądarce wykorzystywanej przez lekarzy.

Skuteczność naszych algorytmów

Ocena klasyfikatora na podstawie ROC - pole pod krzywą (AUC - Area Under ROC Curve). Krzywa ROC to jeden ze sposobów wizualizacji jakości klasyfikacji, pokazujący zależności wskaźników TPR (True Positive Rate) oraz FPR (False Positive Rate).

Plany na H2’2020

BrainScan CT - System wspomagający interpretację badań tomografii komputerowej głowy z użyciem metod uczenia maszynowego jest wyrobem medycznym oznakowanym znakiem CE2274.

BrainScan Sp. z o.o. wytwarza produkt wysokiej jakości czego dowodem są otrzymane certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy ISO13485:2016 oraz wymaganiami Dyrektywy MDD 93/42/EEC ».

certificate
certificate
certificate

Wartości dla:

  • Krótszy czas oczekiwania na interpretację
  • Potencjalnie wczesne wykrywanie zmian patologicznych

  • Zwiększenie ilości opisanych badań w jednostce czasu, większa efektywność radiologów
  • Mniejsza szansa na błędną diagnozę i pominięcie istniejących w badaniu obrazowym zmian patologicznych
  • Poprawa wizerunku placówki dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i zdobyczy nauki

  • Podwójna weryfikacja diagnozy
  • Zwiększenie efektywności pracy, więcej czasu na analizę trudniejszych przypadków

Partnerzy

Nagrody i wyróżnienia

Brainscan.ai
Dane do faktury:

BrainScan Sp. z o. o.
Szkolna 10/1
81-363 Gdynia
NIP: PL5862321880
Biura i adres korespondencyjny:

BrainScan Sp. z o. o.
ul. Kieturakisa 10/14
80-741 Gdańsk
contact@brainscan.ai
BrainScan Sp. z o.o. realizuje projekt "BrainScan - system do automatycznego wspomagania diagnostyki medycznej, detekcji i lokalizacji potencjalnych zmian patologicznych występujących w badaniach obrazowych głowy", dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer wniosku POIR.01.01.01-00-0573/18.